سایر اخبار
.کردستان میزبان همایش جهانی توسعه گردشگری روستایی سال ۲۰۲۰ است
.الزامات AFC رعایت نشود، لیگ برتر برگزار نمی‎شود
.«وبر» از نامزدی ریاست کمیسیون اروپا کنار گذاشته می شود
.ذوالنور: اقتدار پلیس باید حفظ شود
.نگرش سنتی و نظام توزیع معیوب مانع رونق تولید پایدار
.ترامپ: مناظره دموکرات ها کسل کننده بود
.مخالفت با انتقال باشگاه خونه به خونه به خراسان شمالی