شنبه 3 اسفند 1398
February 22, 2020
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
-2°
فعلی
-1°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 06:52
غروب آفتاب : 18:03
اردبیل
کمترین
-2°
فعلی
-1°
بیشترین
9°
طلوع آفتاب : 07:01
غروب آفتاب : 18:04
ارومیه
کمترین
1°
فعلی
2°
بیشترین
5°
طلوع آفتاب : 07:11
غروب آفتاب : 18:16
اصفهان
کمترین
0°
فعلی
1°
بیشترین
16°
طلوع آفتاب : 06:42
غروب آفتاب : 17:57
اهواز
کمترین
10°
فعلی
12°
بیشترین
25°
طلوع آفتاب : 06:53
غروب آفتاب : 18:10
ایلام
کمترین
9°
فعلی
10°
بیشترین
19°
طلوع آفتاب : 07:04
غروب آفتاب : 18:16
بجنورد
کمترین
1°
فعلی
2°
بیشترین
9°
طلوع آفتاب : 06:24
غروب آفتاب : 17:29
بندر عباس
کمترین
21°
فعلی
22°
بیشترین
24°
طلوع آفتاب : 06:18
غروب آفتاب : 17:43
بوشهر
کمترین
18°
فعلی
18°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 06:42
غروب آفتاب : 18:04
تبریز
کمترین
-2°
فعلی
-2°
بیشترین
3°
طلوع آفتاب : 07:08
غروب آفتاب : 18:11
تهران
کمترین
1°
فعلی
3°
بیشترین
17°
طلوع آفتاب : 06:46
غروب آفتاب : 17:54
خرم آباد
کمترین
2°
فعلی
3°
بیشترین
10°
طلوع آفتاب : 06:56
غروب آفتاب : 18:09
رشت
کمترین
5°
فعلی
6°
بیشترین
13°
طلوع آفتاب : 06:55
غروب آفتاب : 18:00
زاهدان
کمترین
7°
فعلی
8°
بیشترین
18°
طلوع آفتاب : 06:03
غروب آفتاب : 17:23
زنجان
کمترین
-3°
فعلی
-2°
بیشترین
8°
طلوع آفتاب : 06:59
غروب آفتاب : 18:05
ساری
کمترین
5°
فعلی
6°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 06:38
غروب آفتاب : 17:45
سمنان
کمترین
3°
فعلی
4°
بیشترین
18°
طلوع آفتاب : 06:38
غروب آفتاب : 17:47
سنندج
کمترین
-1°
فعلی
0°
بیشترین
7°
طلوع آفتاب : 07:04
غروب آفتاب : 18:13
شهرکرد
کمترین
-5°
فعلی
-4°
بیشترین
4°
طلوع آفتاب : 06:45
غروب آفتاب : 18:01
شیراز
کمترین
0°
فعلی
0°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 06:35
غروب آفتاب : 17:56
قزوین
کمترین
1°
فعلی
2°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 06:51
غروب آفتاب : 17:59
قم
کمترین
1°
فعلی
3°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 06:47
غروب آفتاب : 17:58
گرگان
کمترین
-2°
فعلی
-2°
بیشترین
4°
طلوع آفتاب : 06:35
غروب آفتاب : 17:41
مشهد
کمترین
0°
فعلی
1°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 06:14
غروب آفتاب : 17:21
مهاباد
کمترین
0°
فعلی
0°
بیشترین
4°
طلوع آفتاب : 07:10
غروب آفتاب : 18:17
همدان
کمترین
0°
فعلی
0°
بیشترین
12°
طلوع آفتاب : 06:56
غروب آفتاب : 18:07
کرج
کمترین
2°
فعلی
3°
بیشترین
13°
طلوع آفتاب : 06:48
غروب آفتاب : 17:57
کرمان
کمترین
3°
فعلی
4°
بیشترین
12°
طلوع آفتاب : 06:16
غروب آفتاب : 17:35
کرمانشاه
کمترین
1°
فعلی
2°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 07:00
غروب آفتاب : 18:11
یاسوج
کمترین
7°
فعلی
8°
بیشترین
17°
طلوع آفتاب : 06:40
غروب آفتاب : 17:59