سه شنبه 28 آبان 1398
November 19, 2019
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
-2°
فعلی
0°
بیشترین
1°
طلوع آفتاب : 06:51
غروب آفتاب : 17:07
اردبیل
کمترین
-2°
فعلی
1°
بیشترین
3°
طلوع آفتاب : 07:04
غروب آفتاب : 17:04
ارومیه
کمترین
1°
فعلی
7°
بیشترین
8°
طلوع آفتاب : 07:13
غروب آفتاب : 17:17
اصفهان
کمترین
0°
فعلی
7°
بیشترین
9°
طلوع آفتاب : 06:39
غروب آفتاب : 17:04
اهواز
کمترین
11°
فعلی
18°
بیشترین
21°
طلوع آفتاب : 06:48
غروب آفتاب : 17:18
ایلام
کمترین
5°
فعلی
17°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 07:01
غروب آفتاب : 17:22
بجنورد
کمترین
1°
فعلی
4°
بیشترین
7°
طلوع آفتاب : 06:26
غروب آفتاب : 16:30
بندر عباس
کمترین
19°
فعلی
20°
بیشترین
25°
طلوع آفتاب : 06:10
غروب آفتاب : 16:55
بوشهر
کمترین
20°
فعلی
21°
بیشترین
22°
طلوع آفتاب : 06:35
غروب آفتاب : 17:15
تبریز
کمترین
-4°
فعلی
-4°
بیشترین
1°
طلوع آفتاب : 07:11
غروب آفتاب : 17:11
تهران
کمترین
4°
فعلی
8°
بیشترین
10°
طلوع آفتاب : 06:45
غروب آفتاب : 16:58
خرم آباد
کمترین
-3°
فعلی
6°
بیشترین
9°
طلوع آفتاب : 06:53
غروب آفتاب : 17:15
رشت
کمترین
6°
فعلی
8°
بیشترین
10°
طلوع آفتاب : 06:57
غروب آفتاب : 17:02
زاهدان
کمترین
5°
فعلی
13°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 05:56
غروب آفتاب : 16:33
زنجان
کمترین
-4°
فعلی
-2°
بیشترین
1°
طلوع آفتاب : 06:59
غروب آفتاب : 17:08
ساری
کمترین
3°
فعلی
6°
بیشترین
7°
طلوع آفتاب : 06:39
غروب آفتاب : 16:48
سمنان
کمترین
5°
فعلی
10°
بیشترین
12°
طلوع آفتاب : 06:37
غروب آفتاب : 16:50
سنندج
کمترین
-7°
فعلی
2°
بیشترین
4°
طلوع آفتاب : 07:04
غروب آفتاب : 17:17
شهرکرد
کمترین
-9°
فعلی
-2°
بیشترین
6°
طلوع آفتاب : 06:42
غروب آفتاب : 17:08
شیراز
کمترین
0°
فعلی
0°
بیشترین
5°
طلوع آفتاب : 06:29
غروب آفتاب : 17:06
قزوین
کمترین
1°
فعلی
4°
بیشترین
6°
طلوع آفتاب : 06:52
غروب آفتاب : 17:02
قم
کمترین
0°
فعلی
3°
بیشترین
3°
طلوع آفتاب : 06:46
غروب آفتاب : 17:03
گرگان
کمترین
-3°
فعلی
-1°
بیشترین
3°
طلوع آفتاب : 06:36
غروب آفتاب : 16:44
مشهد
کمترین
1°
فعلی
4°
بیشترین
9°
طلوع آفتاب : 06:15
غروب آفتاب : 16:24
مهاباد
کمترین
-3°
فعلی
2°
بیشترین
5°
طلوع آفتاب : 07:11
غروب آفتاب : 17:19
همدان
کمترین
-2°
فعلی
2°
بیشترین
3°
طلوع آفتاب : 06:55
غروب آفتاب : 17:12
کرج
کمترین
-2°
فعلی
2°
بیشترین
3°
طلوع آفتاب : 06:48
غروب آفتاب : 17:01
کرمان
کمترین
4°
فعلی
8°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 06:10
غروب آفتاب : 16:44
کرمانشاه
کمترین
-4°
فعلی
6°
بیشترین
8°
طلوع آفتاب : 06:59
غروب آفتاب : 17:17
یاسوج
کمترین
9°
فعلی
15°
بیشترین
17°
طلوع آفتاب : 06:35
غروب آفتاب : 17:08