یکشنبه 31 شهریور 1398
September 22, 2019
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
14°
فعلی
31°
بیشترین
32°
طلوع آفتاب : 06:01
غروب آفتاب : 18:11
اردبیل
کمترین
6°
فعلی
12°
بیشترین
12°
طلوع آفتاب : 06:06
غروب آفتاب : 18:16
ارومیه
کمترین
15°
فعلی
18°
بیشترین
24°
طلوع آفتاب : 06:17
غروب آفتاب : 18:27
اصفهان
کمترین
16°
فعلی
35°
بیشترین
36°
طلوع آفتاب : 05:53
غروب آفتاب : 18:03
اهواز
کمترین
25°
فعلی
44°
بیشترین
44°
طلوع آفتاب : 06:05
غروب آفتاب : 18:15
ایلام
کمترین
25°
فعلی
40°
بیشترین
40°
طلوع آفتاب : 06:14
غروب آفتاب : 18:24
بجنورد
کمترین
11°
فعلی
17°
بیشترین
24°
طلوع آفتاب : 05:30
غروب آفتاب : 17:40
بندر عباس
کمترین
31°
فعلی
35°
بیشترین
35°
طلوع آفتاب : 05:35
غروب آفتاب : 17:44
بوشهر
کمترین
31°
فعلی
33°
بیشترین
33°
طلوع آفتاب : 05:57
غروب آفتاب : 18:06
تبریز
کمترین
6°
فعلی
13°
بیشترین
13°
طلوع آفتاب : 06:13
غروب آفتاب : 18:24
تهران
کمترین
18°
فعلی
34°
بیشترین
34°
طلوع آفتاب : 05:54
غروب آفتاب : 18:04
خرم آباد
کمترین
17°
فعلی
31°
بیشترین
32°
طلوع آفتاب : 06:06
غروب آفتاب : 18:16
رشت
کمترین
15°
فعلی
16°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 06:01
غروب آفتاب : 18:12
زاهدان
کمترین
15°
فعلی
32°
بیشترین
33°
طلوع آفتاب : 05:17
غروب آفتاب : 17:26
زنجان
کمترین
9°
فعلی
27°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 06:05
غروب آفتاب : 18:16
ساری
کمترین
15°
فعلی
15°
بیشترین
21°
طلوع آفتاب : 05:45
غروب آفتاب : 17:56
سمنان
کمترین
21°
فعلی
38°
بیشترین
38°
طلوع آفتاب : 05:46
غروب آفتاب : 17:56
سنندج
کمترین
11°
فعلی
28°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 06:12
غروب آفتاب : 18:22
شهرکرد
کمترین
9°
فعلی
22°
بیشترین
25°
طلوع آفتاب : 05:57
غروب آفتاب : 18:07
شیراز
کمترین
14°
فعلی
26°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 05:50
غروب آفتاب : 17:59
قزوین
کمترین
12°
فعلی
28°
بیشترین
31°
طلوع آفتاب : 05:58
غروب آفتاب : 18:09
قم
کمترین
20°
فعلی
35°
بیشترین
36°
طلوع آفتاب : 05:56
غروب آفتاب : 18:07
گرگان
کمترین
9°
فعلی
11°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 05:41
غروب آفتاب : 17:52
مشهد
کمترین
11°
فعلی
22°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 05:21
غروب آفتاب : 17:32
مهاباد
کمترین
10°
فعلی
26°
بیشترین
26°
طلوع آفتاب : 06:17
غروب آفتاب : 18:27
همدان
کمترین
11°
فعلی
31°
بیشترین
31°
طلوع آفتاب : 06:05
غروب آفتاب : 18:16
کرج
کمترین
13°
فعلی
25°
بیشترین
26°
طلوع آفتاب : 05:56
غروب آفتاب : 18:07
کرمان
کمترین
12°
فعلی
24°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 05:29
غروب آفتاب : 17:39
کرمانشاه
کمترین
15°
فعلی
23°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 06:09
غروب آفتاب : 18:20
یاسوج
کمترین
22°
فعلی
37°
بیشترین
39°
طلوع آفتاب : 05:54
غروب آفتاب : 18:03