جمعه 4 اسفند 1396
February 23, 2018
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
1°
فعلی
8°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 06:50
غروب آفتاب : 18:04
اردبیل
کمترین
0°
فعلی
3°
بیشترین
5°
طلوع آفتاب : 06:58
غروب آفتاب : 18:05
ارومیه
کمترین
3°
فعلی
4°
بیشترین
6°
طلوع آفتاب : 07:09
غروب آفتاب : 18:17
اصفهان
کمترین
4°
فعلی
10°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 06:40
غروب آفتاب : 17:58
اهواز
کمترین
14°
فعلی
22°
بیشترین
26°
طلوع آفتاب : 06:51
غروب آفتاب : 18:11
ایلام
کمترین
11°
فعلی
15°
بیشترین
17°
طلوع آفتاب : 07:01
غروب آفتاب : 18:17
بجنورد
کمترین
-2°
فعلی
4°
بیشترین
5°
طلوع آفتاب : 06:21
غروب آفتاب : 17:30
بندر عباس
کمترین
17°
فعلی
25°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 06:16
غروب آفتاب : 17:43
بوشهر
کمترین
19°
فعلی
20°
بیشترین
21°
طلوع آفتاب : 06:40
غروب آفتاب : 18:05
تبریز
کمترین
-3°
فعلی
0°
بیشترین
3°
طلوع آفتاب : 07:06
غروب آفتاب : 18:12
تهران
کمترین
7°
فعلی
11°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 06:43
غروب آفتاب : 17:55
خرم آباد
کمترین
5°
فعلی
7°
بیشترین
10°
طلوع آفتاب : 06:53
غروب آفتاب : 18:10
رشت
کمترین
6°
فعلی
8°
بیشترین
10°
طلوع آفتاب : 06:53
غروب آفتاب : 18:01
زاهدان
کمترین
8°
فعلی
17°
بیشترین
18°
طلوع آفتاب : 06:01
غروب آفتاب : 17:24
زنجان
کمترین
1°
فعلی
6°
بیشترین
10°
طلوع آفتاب : 06:56
غروب آفتاب : 18:06
ساری
کمترین
5°
فعلی
9°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 06:36
غروب آفتاب : 17:46
سمنان
کمترین
7°
فعلی
10°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 06:35
غروب آفتاب : 17:47
سنندج
کمترین
2°
فعلی
5°
بیشترین
7°
طلوع آفتاب : 07:02
غروب آفتاب : 18:14
شهرکرد
کمترین
-2°
فعلی
1°
بیشترین
3°
طلوع آفتاب : 06:43
غروب آفتاب : 18:01
شیراز
کمترین
-1°
فعلی
4°
بیشترین
5°
طلوع آفتاب : 06:33
غروب آفتاب : 17:57
قزوین
کمترین
5°
فعلی
8°
بیشترین
12°
طلوع آفتاب : 06:49
غروب آفتاب : 18:00
قم
کمترین
4°
فعلی
11°
بیشترین
13°
طلوع آفتاب : 06:45
غروب آفتاب : 17:59
گرگان
کمترین
-1°
فعلی
1°
بیشترین
2°
طلوع آفتاب : 06:32
غروب آفتاب : 17:42
مشهد
کمترین
2°
فعلی
6°
بیشترین
6°
طلوع آفتاب : 06:12
غروب آفتاب : 17:22
مهاباد
کمترین
1°
فعلی
3°
بیشترین
6°
طلوع آفتاب : 07:08
غروب آفتاب : 18:18
همدان
کمترین
2°
فعلی
8°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 06:54
غروب آفتاب : 18:08
کرج
کمترین
5°
فعلی
7°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 06:46
غروب آفتاب : 17:58
کرمان
کمترین
1°
فعلی
4°
بیشترین
5°
طلوع آفتاب : 06:14
غروب آفتاب : 17:36
کرمانشاه
کمترین
4°
فعلی
12°
بیشترین
13°
طلوع آفتاب : 06:58
غروب آفتاب : 18:12
یاسوج
کمترین
6°
فعلی
14°
بیشترین
18°
طلوع آفتاب : 06:38
غروب آفتاب : 18:00