شنبه 1 اردیبهشت 1397
April 21, 2018
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
11°
فعلی
18°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 06:34
غروب آفتاب : 19:49
اردبیل
کمترین
6°
فعلی
8°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 06:34
غروب آفتاب : 19:59
ارومیه
کمترین
9°
فعلی
14°
بیشترین
18°
طلوع آفتاب : 06:46
غروب آفتاب : 20:09
اصفهان
کمترین
10°
فعلی
22°
بیشترین
23°
طلوع آفتاب : 06:29
غروب آفتاب : 19:38
اهواز
کمترین
24°
فعلی
33°
بیشترین
34°
طلوع آفتاب : 06:42
غروب آفتاب : 19:49
ایلام
کمترین
17°
فعلی
25°
بیشترین
26°
طلوع آفتاب : 06:48
غروب آفتاب : 20:00
بجنورد
کمترین
7°
فعلی
16°
بیشترین
19°
طلوع آفتاب : 05:59
غروب آفتاب : 19:22
بندر عباس
کمترین
23°
فعلی
29°
بیشترین
30°
طلوع آفتاب : 06:16
غروب آفتاب : 19:13
بوشهر
کمترین
25°
فعلی
26°
بیشترین
27°
طلوع آفتاب : 06:37
غروب آفتاب : 19:38
تبریز
کمترین
3°
فعلی
6°
بیشترین
10°
طلوع آفتاب : 06:41
غروب آفتاب : 20:07
تهران
کمترین
15°
فعلی
21°
بیشترین
21°
طلوع آفتاب : 06:26
غروب آفتاب : 19:43
خرم آباد
کمترین
9°
فعلی
15°
بیشترین
19°
طلوع آفتاب : 06:41
غروب آفتاب : 19:52
رشت
کمترین
11°
فعلی
13°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 06:31
غروب آفتاب : 19:53
زاهدان
کمترین
9°
فعلی
23°
بیشترین
25°
طلوع آفتاب : 05:56
غروب آفتاب : 18:58
زنجان
کمترین
8°
فعلی
18°
بیشترین
18°
طلوع آفتاب : 06:36
غروب آفتاب : 19:56
ساری
کمترین
10°
فعلی
16°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 06:16
غروب آفتاب : 19:36
سمنان
کمترین
13°
فعلی
25°
بیشترین
26°
طلوع آفتاب : 06:18
غروب آفتاب : 19:35
سنندج
کمترین
6°
فعلی
14°
بیشترین
17°
طلوع آفتاب : 06:45
غروب آفتاب : 20:01
شهرکرد
کمترین
3°
فعلی
7°
بیشترین
9°
طلوع آفتاب : 06:33
غروب آفتاب : 19:42
شیراز
کمترین
4°
فعلی
12°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 06:29
غروب آفتاب : 19:31
قزوین
کمترین
13°
فعلی
21°
بیشترین
21°
طلوع آفتاب : 06:30
غروب آفتاب : 19:49
قم
کمترین
14°
فعلی
22°
بیشترین
24°
طلوع آفتاب : 06:30
غروب آفتاب : 19:44
گرگان
کمترین
6°
فعلی
12°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 06:12
غروب آفتاب : 19:32
مشهد
کمترین
5°
فعلی
18°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 05:52
غروب آفتاب : 19:12
مهاباد
کمترین
7°
فعلی
12°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 06:48
غروب آفتاب : 20:08
همدان
کمترین
12°
فعلی
19°
بیشترین
22°
طلوع آفتاب : 06:39
غروب آفتاب : 19:54
کرج
کمترین
13°
فعلی
21°
بیشترین
22°
طلوع آفتاب : 06:28
غروب آفتاب : 19:46
کرمان
کمترین
5°
فعلی
14°
بیشترین
16°
طلوع آفتاب : 06:08
غروب آفتاب : 19:12
کرمانشاه
کمترین
12°
فعلی
15°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 06:43
غروب آفتاب : 19:57
یاسوج
کمترین
10°
فعلی
25°
بیشترین
26°
طلوع آفتاب : 06:32
غروب آفتاب : 19:36