جمعه 3 خرداد 1398
May 24, 2019
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
14°
فعلی
22°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 06:05
غروب آفتاب : 20:15
اردبیل
کمترین
8°
فعلی
18°
بیشترین
27°
طلوع آفتاب : 06:01
غروب آفتاب : 20:29
ارومیه
کمترین
16°
فعلی
22°
بیشترین
27°
طلوع آفتاب : 06:14
غروب آفتاب : 20:38
اصفهان
کمترین
15°
فعلی
23°
بیشترین
30°
طلوع آفتاب : 06:02
غروب آفتاب : 20:02
اهواز
کمترین
26°
فعلی
36°
بیشترین
45°
طلوع آفتاب : 06:17
غروب آفتاب : 20:11
ایلام
کمترین
27°
فعلی
31°
بیشترین
39°
طلوع آفتاب : 06:21
غروب آفتاب : 20:25
بجنورد
کمترین
8°
فعلی
12°
بیشترین
18°
طلوع آفتاب : 05:27
غروب آفتاب : 19:51
بندر عباس
کمترین
27°
فعلی
30°
بیشترین
35°
طلوع آفتاب : 05:54
غروب آفتاب : 19:32
بوشهر
کمترین
29°
فعلی
30°
بیشترین
30°
طلوع آفتاب : 06:14
غروب آفتاب : 19:57
تبریز
کمترین
10°
فعلی
16°
بیشترین
23°
طلوع آفتاب : 06:08
غروب آفتاب : 20:37
تهران
کمترین
19°
فعلی
28°
بیشترین
34°
طلوع آفتاب : 05:56
غروب آفتاب : 20:10
خرم آباد
کمترین
13°
فعلی
22°
بیشترین
30°
طلوع آفتاب : 06:13
غروب آفتاب : 20:17
رشت
کمترین
18°
فعلی
23°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 05:59
غروب آفتاب : 20:22
زاهدان
کمترین
16°
فعلی
21°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 05:33
غروب آفتاب : 19:19
زنجان
کمترین
12°
فعلی
22°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 06:05
غروب آفتاب : 20:24
ساری
کمترین
16°
فعلی
20°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 05:45
غروب آفتاب : 20:04
سمنان
کمترین
20°
فعلی
24°
بیشترین
32°
طلوع آفتاب : 05:48
غروب آفتاب : 20:02
سنندج
کمترین
12°
فعلی
20°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 06:15
غروب آفتاب : 20:28
شهرکرد
کمترین
3°
فعلی
10°
بیشترین
22°
طلوع آفتاب : 06:06
غروب آفتاب : 20:05
شیراز
کمترین
11°
فعلی
16°
بیشترین
24°
طلوع آفتاب : 06:05
غروب آفتاب : 19:52
قزوین
کمترین
16°
فعلی
21°
بیشترین
32°
طلوع آفتاب : 05:59
غروب آفتاب : 20:17
قم
کمترین
17°
فعلی
26°
بیشترین
31°
طلوع آفتاب : 06:01
غروب آفتاب : 20:10
گرگان
کمترین
8°
فعلی
11°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 05:41
غروب آفتاب : 20:00
مشهد
کمترین
9°
فعلی
14°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 05:22
غروب آفتاب : 19:39
مهاباد
کمترین
12°
فعلی
19°
بیشترین
26°
طلوع آفتاب : 06:17
غروب آفتاب : 20:36
همدان
کمترین
12°
فعلی
21°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 06:10
غروب آفتاب : 20:19
کرج
کمترین
17°
فعلی
23°
بیشترین
31°
طلوع آفتاب : 05:58
غروب آفتاب : 20:13
کرمان
کمترین
8°
فعلی
16°
بیشترین
27°
طلوع آفتاب : 05:43
غروب آفتاب : 19:33
کرمانشاه
کمترین
10°
فعلی
19°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 06:15
غروب آفتاب : 20:23
یاسوج
کمترین
19°
فعلی
28°
بیشترین
39°
طلوع آفتاب : 06:07
غروب آفتاب : 19:58