پنجشنبه 29 شهریور 1397
September 20, 2018
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
13°
فعلی
28°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 06:00
غروب آفتاب : 18:14
اردبیل
کمترین
12°
فعلی
14°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 06:04
غروب آفتاب : 18:19
ارومیه
کمترین
12°
فعلی
25°
بیشترین
25°
طلوع آفتاب : 06:15
غروب آفتاب : 18:30
اصفهان
کمترین
17°
فعلی
29°
بیشترین
30°
طلوع آفتاب : 05:52
غروب آفتاب : 18:05
اهواز
کمترین
29°
فعلی
44°
بیشترین
44°
طلوع آفتاب : 06:04
غروب آفتاب : 18:17
ایلام
کمترین
25°
فعلی
37°
بیشترین
39°
طلوع آفتاب : 06:12
غروب آفتاب : 18:26
بجنورد
کمترین
10°
فعلی
17°
بیشترین
18°
طلوع آفتاب : 05:28
غروب آفتاب : 17:43
بندر عباس
کمترین
29°
فعلی
34°
بیشترین
35°
طلوع آفتاب : 05:34
غروب آفتاب : 17:46
بوشهر
کمترین
33°
فعلی
34°
بیشترین
35°
طلوع آفتاب : 05:56
غروب آفتاب : 18:08
تبریز
کمترین
10°
فعلی
19°
بیشترین
21°
طلوع آفتاب : 06:11
غروب آفتاب : 18:26
تهران
کمترین
20°
فعلی
30°
بیشترین
30°
طلوع آفتاب : 05:52
غروب آفتاب : 18:06
خرم آباد
کمترین
16°
فعلی
26°
بیشترین
32°
طلوع آفتاب : 06:05
غروب آفتاب : 18:18
رشت
کمترین
19°
فعلی
19°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 05:59
غروب آفتاب : 18:14
زاهدان
کمترین
12°
فعلی
28°
بیشترین
30°
طلوع آفتاب : 05:16
غروب آفتاب : 17:29
زنجان
کمترین
10°
فعلی
21°
بیشترین
23°
طلوع آفتاب : 06:04
غروب آفتاب : 18:18
ساری
کمترین
15°
فعلی
21°
بیشترین
23°
طلوع آفتاب : 05:44
غروب آفتاب : 17:58
سمنان
کمترین
19°
فعلی
26°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 05:44
غروب آفتاب : 17:59
سنندج
کمترین
15°
فعلی
29°
بیشترین
30°
طلوع آفتاب : 06:11
غروب آفتاب : 18:25
شهرکرد
کمترین
5°
فعلی
23°
بیشترین
25°
طلوع آفتاب : 05:56
غروب آفتاب : 18:09
شیراز
کمترین
13°
فعلی
27°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 05:49
غروب آفتاب : 18:01
قزوین
کمترین
13°
فعلی
27°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 05:57
غروب آفتاب : 18:12
قم
کمترین
15°
فعلی
28°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 05:55
غروب آفتاب : 18:09
گرگان
کمترین
7°
فعلی
15°
بیشترین
16°
طلوع آفتاب : 05:40
غروب آفتاب : 17:55
مشهد
کمترین
11°
فعلی
18°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 05:20
غروب آفتاب : 17:34
مهاباد
کمترین
11°
فعلی
26°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 06:15
غروب آفتاب : 18:30
همدان
کمترین
14°
فعلی
31°
بیشترین
32°
طلوع آفتاب : 06:04
غروب آفتاب : 18:18
کرج
کمترین
14°
فعلی
27°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 05:55
غروب آفتاب : 18:09
کرمان
کمترین
9°
فعلی
24°
بیشترین
26°
طلوع آفتاب : 05:28
غروب آفتاب : 17:41
کرمانشاه
کمترین
15°
فعلی
33°
بیشترین
35°
طلوع آفتاب : 06:08
غروب آفتاب : 18:22
یاسوج
کمترین
21°
فعلی
36°
بیشترین
38°
طلوع آفتاب : 05:53
غروب آفتاب : 18:05