جمعه 29 تیر 1397
July 20, 2018
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
24°
فعلی
32°
بیشترین
38°
طلوع آفتاب : 06:15
غروب آفتاب : 20:24
اردبیل
کمترین
21°
فعلی
26°
بیشترین
33°
طلوع آفتاب : 06:11
غروب آفتاب : 20:38
ارومیه
کمترین
20°
فعلی
27°
بیشترین
32°
طلوع آفتاب : 06:24
غروب آفتاب : 20:47
اصفهان
کمترین
22°
فعلی
32°
بیشترین
38°
طلوع آفتاب : 06:12
غروب آفتاب : 20:11
اهواز
کمترین
33°
فعلی
39°
بیشترین
48°
طلوع آفتاب : 06:26
غروب آفتاب : 20:20
ایلام
کمترین
30°
فعلی
37°
بیشترین
43°
طلوع آفتاب : 06:30
غروب آفتاب : 20:34
بجنورد
کمترین
21°
فعلی
30°
بیشترین
35°
طلوع آفتاب : 05:37
غروب آفتاب : 20:00
بندر عباس
کمترین
31°
فعلی
35°
بیشترین
39°
طلوع آفتاب : 06:04
غروب آفتاب : 19:41
بوشهر
کمترین
33°
فعلی
33°
بیشترین
35°
طلوع آفتاب : 06:24
غروب آفتاب : 20:06
تبریز
کمترین
16°
فعلی
24°
بیشترین
32°
طلوع آفتاب : 06:17
غروب آفتاب : 20:46
تهران
کمترین
29°
فعلی
37°
بیشترین
42°
طلوع آفتاب : 06:05
غروب آفتاب : 20:19
خرم آباد
کمترین
23°
فعلی
32°
بیشترین
38°
طلوع آفتاب : 06:22
غروب آفتاب : 20:26
رشت
کمترین
25°
فعلی
29°
بیشترین
34°
طلوع آفتاب : 06:09
غروب آفتاب : 20:31
زاهدان
کمترین
24°
فعلی
33°
بیشترین
37°
طلوع آفتاب : 05:42
غروب آفتاب : 19:28
زنجان
کمترین
25°
فعلی
31°
بیشترین
38°
طلوع آفتاب : 06:15
غروب آفتاب : 20:33
ساری
کمترین
24°
فعلی
30°
بیشترین
33°
طلوع آفتاب : 05:55
غروب آفتاب : 20:13
سمنان
کمترین
30°
فعلی
36°
بیشترین
41°
طلوع آفتاب : 05:58
غروب آفتاب : 20:11
سنندج
کمترین
19°
فعلی
28°
بیشترین
35°
طلوع آفتاب : 06:24
غروب آفتاب : 20:37
شهرکرد
کمترین
16°
فعلی
24°
بیشترین
30°
طلوع آفتاب : 06:16
غروب آفتاب : 20:14
شیراز
کمترین
18°
فعلی
26°
بیشترین
31°
طلوع آفتاب : 06:15
غروب آفتاب : 20:01
قزوین
کمترین
28°
فعلی
34°
بیشترین
39°
طلوع آفتاب : 06:08
غروب آفتاب : 20:26
قم
کمترین
25°
فعلی
34°
بیشترین
40°
طلوع آفتاب : 06:11
غروب آفتاب : 20:19
گرگان
کمترین
21°
فعلی
28°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 05:51
غروب آفتاب : 20:09
مشهد
کمترین
21°
فعلی
28°
بیشترین
32°
طلوع آفتاب : 05:31
غروب آفتاب : 19:48
مهاباد
کمترین
17°
فعلی
27°
بیشترین
34°
طلوع آفتاب : 06:26
غروب آفتاب : 20:45
همدان
کمترین
23°
فعلی
32°
بیشترین
38°
طلوع آفتاب : 06:19
غروب آفتاب : 20:28
کرج
کمترین
27°
فعلی
34°
بیشترین
39°
طلوع آفتاب : 06:08
غروب آفتاب : 20:22
کرمان
کمترین
19°
فعلی
25°
بیشترین
30°
طلوع آفتاب : 05:53
غروب آفتاب : 19:42
کرمانشاه
کمترین
20°
فعلی
32°
بیشترین
41°
طلوع آفتاب : 06:24
غروب آفتاب : 20:32
یاسوج
کمترین
27°
فعلی
37°
بیشترین
43°
طلوع آفتاب : 06:16
غروب آفتاب : 20:07