جمعه 28 دی 1397
January 18, 2019
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
-4°
فعلی
-3°
بیشترین
1°
طلوع آفتاب : 07:19
غروب آفتاب : 17:28
اردبیل
کمترین
-7°
فعلی
-6°
بیشترین
-2°
طلوع آفتاب : 07:32
غروب آفتاب : 17:24
ارومیه
کمترین
-4°
فعلی
-3°
بیشترین
2°
طلوع آفتاب : 07:41
غروب آفتاب : 17:37
اصفهان
کمترین
-1°
فعلی
0°
بیشترین
9°
طلوع آفتاب : 07:06
غروب آفتاب : 17:25
اهواز
کمترین
8°
فعلی
10°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 07:16
غروب آفتاب : 17:39
ایلام
کمترین
2°
فعلی
2°
بیشترین
8°
طلوع آفتاب : 07:29
غروب آفتاب : 17:43
بجنورد
کمترین
-5°
فعلی
-5°
بیشترین
-2°
طلوع آفتاب : 06:54
غروب آفتاب : 16:50
بندر عباس
کمترین
20°
فعلی
20°
بیشترین
24°
طلوع آفتاب : 06:36
غروب آفتاب : 17:16
بوشهر
کمترین
16°
فعلی
16°
بیشترین
17°
طلوع آفتاب : 07:02
غروب آفتاب : 17:36
تبریز
کمترین
-11°
فعلی
-11°
بیشترین
-5°
طلوع آفتاب : 07:40
غروب آفتاب : 17:31
تهران
کمترین
1°
فعلی
2°
بیشترین
7°
طلوع آفتاب : 07:13
غروب آفتاب : 17:19
خرم آباد
کمترین
-3°
فعلی
-1°
بیشترین
4°
طلوع آفتاب : 07:21
غروب آفتاب : 17:35
رشت
کمترین
3°
فعلی
4°
بیشترین
6°
طلوع آفتاب : 07:25
غروب آفتاب : 17:22
زاهدان
کمترین
10°
فعلی
12°
بیشترین
16°
طلوع آفتاب : 06:23
غروب آفتاب : 16:54
زنجان
کمترین
-8°
فعلی
-7°
بیشترین
-2°
طلوع آفتاب : 07:27
غروب آفتاب : 17:28
ساری
کمترین
0°
فعلی
0°
بیشترین
4°
طلوع آفتاب : 07:07
غروب آفتاب : 17:08
سمنان
کمترین
1°
فعلی
3°
بیشترین
8°
طلوع آفتاب : 07:05
غروب آفتاب : 17:11
سنندج
کمترین
-7°
فعلی
-6°
بیشترین
0°
طلوع آفتاب : 07:31
غروب آفتاب : 17:38
شهرکرد
کمترین
-10°
فعلی
-7°
بیشترین
-1°
طلوع آفتاب : 07:09
غروب آفتاب : 17:29
شیراز
کمترین
-9°
فعلی
-1°
بیشترین
7°
طلوع آفتاب : 06:56
غروب آفتاب : 17:27
قزوین
کمترین
-3°
فعلی
-2°
بیشترین
4°
طلوع آفتاب : 07:20
غروب آفتاب : 17:22
قم
کمترین
-1°
فعلی
0°
بیشترین
4°
طلوع آفتاب : 07:14
غروب آفتاب : 17:24
گرگان
کمترین
-7°
فعلی
-6°
بیشترین
-2°
طلوع آفتاب : 07:04
غروب آفتاب : 17:04
مشهد
کمترین
-4°
فعلی
-3°
بیشترین
13°
طلوع آفتاب : 06:43
غروب آفتاب : 16:44
مهاباد
کمترین
-9°
فعلی
-7°
بیشترین
-2°
طلوع آفتاب : 07:39
غروب آفتاب : 17:39
همدان
کمترین
-4°
فعلی
-3°
بیشترین
2°
طلوع آفتاب : 07:23
غروب آفتاب : 17:32
کرج
کمترین
-3°
فعلی
-3°
بیشترین
2°
طلوع آفتاب : 07:16
غروب آفتاب : 17:21
کرمان
کمترین
3°
فعلی
5°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 06:37
غروب آفتاب : 17:05
کرمانشاه
کمترین
-5°
فعلی
-4°
بیشترین
0°
طلوع آفتاب : 07:26
غروب آفتاب : 17:37
یاسوج
کمترین
3°
فعلی
5°
بیشترین
12°
طلوع آفتاب : 07:02
غروب آفتاب : 17:29